FORMLAR
YÜKSEK LİSANS
 
FRM-0078 Yüksek Lisans Danışman Öneri Formu

FRM-0079 Tez Bildirim Formu

FRM-0080 Tez Konusu Değişikliği Bildirim Formu

FRM-0081 Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Öneri Formu

(YL-05)  YÜKSEK LİSANS TEZ SINAVI TUTANAK FORMU
 
DOKTORA


 
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS / UZAKTAN EĞİTİM

(TYL-01) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE RAPORU DEĞERLENDİRME FORMU
 
DİĞER FORMLAR VE DİLEKÇELER

FRM-0082 Program Dışı Ders Almak İçin Başvuru Dilekçesi

FRM-0083 Ortak Lisansüstü Programlardan Ders Alma İstem Dilekçesi

FRM-0084 Diğer Enstitü Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma İstem Dilekçesi

FRM-0085 Diğer Üniversitelerden Alınan Derslerin Krediye Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi

FRM-0086 Özel Öğrenci- Diğer Üniversitelerden Alınan Derslerin Krediye Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi

FRM-0087 Lisansüstü Seminer Dersi Uygulama Formu

FRM-0088 İkinci Danışman Atanması Talep Formu

FRM-0089 Ortak Program Danışman Atama Formu

FRM-0090 Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formu

FRM-0091 Tez Yazım Ön Kontrol Listesi

FRM-0092 Tez Teslim Formu

FRM-0093 Tez Erişim Kısıtlama Talep Formu

FRM-0094 Mezuniyet Sonrası İlişik Kesme Formu

FRM-0095 Öğrenci Genel Dilekçe Formu

FRM-0096 Lisansüstü Ders Önerisi Formu


(F-02)    DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİ FORMU

(F-09)    ÖZEL ÖĞRENCİ DERS KAYIT FORMU

(F-10)    DERS TELAFİ DİLEKÇESİ

(F-11)    YOLLUK BİLDİRİM FORMU

(F-13)    TEZ YAZIM ÖN KONTROL LİSTESİ (FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI)

(F-14)    DİPLOMA TALEP FORMU

(F-18)    HARÇ İADE TALEP DİLEKÇESİ

(F-24)    ABD KURULU KARARI FORMU