Tez ve Mezuniyet İşlemleri

ÖNEMLİ UYARILAR : 

  • -> Mezuniyet tezleri için benzerlik oranı en fazla %24 olarak belirlenmiştir. Üniversitemiz Senatosunun ilgili kararı için tıklayınız!

  • -> Enstitüye CD olarak teslim edeceğiniz tezinizde, kişisel verilerin korunmasına aykırı bilgileri mutlaka kaldırınız veya gizleyiniz! (telefon numarası, e-posta adresi, imza vb.)


TEZ SAVUNMA SINAVI VE MEZUNİYET YOL HARİTASI

TEZ HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TEZ YAZIM KILAVUZLARI (FEN BİLİMLERİ, SOSYAL BİLİMLER, SAĞLIK BİLİMLERİ)

BİLİM KODLARI