Enstitü Yönetim Kurulu
  
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU
 

GÖREV

UNVAN-AD-SOYAD

Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Zeynep ÖZCAN

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mukaddes KILIÇ BAYRAKTAR

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emrah ERDOĞDU

Üye

Doç. Dr. Ahmet Musatafa ERER

Üye

Doç. Dr. Tuğrul TEZCAN

Üye

Prof. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU