Anket Çalışması İzni Başvurusu
ANKET ÇALIŞMALARI
 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Başvurusu

Etik Kurul Başvuru Formu

Not: Bu Formlar öğrenci veya danışman tarafından eksiksiz hazırlanacak olup, öğrencinin danışmanı tarafından Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kuruluna üst yazı ile gönderilecektir.
 
*Kurum dışı (KBÜ personel ve öğrenci harici) başvurular Etik Kurul Başvuru Formu ile beraber Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kuruluna elden  yapılabilmektedir.
Kurum Dışı Yer/Kurum/Kuruluşlar'dan Anket Yapılabilmesi için İzin Başvurusu

İzin Talep Formu 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Yapılacak Anketlerde İzin Talep Formuna Eklenecek Belgeler;
Anket izni talep edecek öğrencilerimiz İzin talep formlarının ekine https://ayse.meb.gov.tr/basvurudev/ adresinden dolduracakları formları , Etik Kurul Kararı ve Anket Çalışmalarını hazırlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir. 


 
Kamu Hastanelerinde Yapılacak Anketlerde İzin Talep Formuna Eklenecek Belgeler;

Önemli Not: Aşağıda verilen belgeler olmadan İl Sağlık Müdürlüğü Anket Çalışma İzni vermemekte olup, öğrencilerimizin bu formları eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

* Hastane Araştırma Ön İzin Belgesi
* Bilimsel Araştırma Başvuru Formu

*Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurul kararı sonuçlanan anket çalışmaları ilgili birim/kurum/kuruluş veya kişilerden izin alınmasını talep eden Danışmanlar İzin Talep Formunu ekleri ile beraber eksiksiz doldurup Müdürlüğümüze yazı ile başvuracaklardır.
*İzin Talep Formunda eksiklik olan ve anket yapılacak kurumları ayrıntılı olarak belirtilmeyen talep formları Genel Sekreterlikçe işleme alınmamaktadır.
*Gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından öğrenci Anket çalışmasına başlayabilir.