Birim Kalite Komisyonu / Temsilcisi
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emrah EROĞLU
Üye Yasemen AS
Üye Arif Salih YETİŞ
Üye Fatoş ÖZKARA EMÜCE
Üye (Öğrenci - Etik Değerler ABD) Muhammed TORUN
Üye (Öğrenci - Temel İslam Bilimleri ABD) Noah Jasım Nadhım AL-SHIBLAWI