Misyon - Vizyon
 

Misyon
Enstitümüzün misyonu; eğitim - öğretim ve araştırma kalitesi ile bilim dünyasında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı olan, endüstri ve toplumla örgütsel bağları gelişmiş, güçlü bir kurumsal kültüre ve kimliğe sahip, ilgili alanlardaki bölgesel ve ulusal endüstri kuruluşlarının araştırma, geliştirme çalışmalarına rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan, bilimin evrenselliğine inanan, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir enstitü olmaktır.


Vizyon


Enstitümüzün vizyonu; evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı, sorgulayıcı, katılımcı, rekabetçi, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, etik değerleri benimseyen, mesleki açıdan yetkin ve saygın bireyler yetiştiren “bilim merkezli öğrenci dostu” bir araştırma kurumu olmaktır.