Yüksek Lisans ve Doktora Tez Teslim ve Mezuniyet İşlemleri Yol Haritası
YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZ TESLİMİ ve MEZUNİYET İŞLEMLERİ YOL HARİTASI

Tez Savunma Sınav Tarihi Belirlerken Gerekli Formlar


UNIKA-FRM-0081 Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Öneri Formu
Tez Savunma Sınav Tarihi Başvurusunda Bulunmak için; Tez Sınavı Jüri Öneri Formu Tez Danışmanı ile birlikte bilgisayar ortamında eksiksiz hazırlanacak olup İlgili Anabilim Dalı Başkanlığınıza sınav tarihinizden 1 ay öncesinden teslim etmeniz gerekmektedir. İlgili formları Enstitümüz Web Sayfası FORMLAR menüsünden temin edebilirsiniz.
 
Tez Savunma Sınavında Gerekli Belgeler

Tez savunma sınavına girecek olan öğrenciler Tez Onay Sayfasını, Tez Sınavı Tutanak Formunu ve Tez Değerlendirme Formlarını Jüri adedince sınava girerken yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 
Yüksek Lisans / Doktora Tezi Onay Sayfalarının bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur. Onay sayfaları, sınavdan başarılı olan öğrenciler tarafından jüri üyelerine mavi tükenmez kalem ile imzalatılacak olup tez basımında kullanılmak üzere öğrencilerimizde kalacaktır. 

UNIKA-FRM-0154 Yüksek Lisans Tez Sınavı Tutanak Formu ve ya UNIKA-FRM-0077 Doktora Tez Sınavı Tutanak Formlarının bilgisayar ortamında hazırlanması zorunludur. Tutanak ve Değerlendirme formlarının imzaları tamamlattırılarak ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına teslim edilecektir.


 
Sınav Sonunda Başarılı Olan Öğrencilerimizin Yapması Gerekenler

Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrencilerimiz, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Web sayfasında bulunan Tez Yazım Kılavuzu ve Tez yazım Şablonundan yararlanarak hazırlamış olduğunuz tezlerini sınav tarihinden itibaren bir ay içerisinde aşağıdaki formlarla beraber Enstitü Müdürlüğüne teslim edecektir. 
Evraklarınızı getirmeden öğrencilerimizin tezkontrol@karabuk.edu.tr  adresine ana bilim dalını ve öğrenci numaranı mail başlığına ekleyerek mail atmaları ve geri dönüş mailini bekleyip düzeltmeleri yaptıktan sonra tezlerini teslim etmeleri gerekmektedir (Tezlerin şekil yönünden incelenmesi Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Basım ve Teslim Yönergesi 10. maddesine göre 7 gün içinde tezin uygunluğu ya da 15 gün içinde düzeltmelerin yapılması isteği ile öğrencinin maile dönüş yapılarak tamamlanır - 
mail konusuna bölümünüzü - bilgi kısmına danışmanınızı - içeriğe öğrenci adı, soyadı ve numaranızı yazınız).
Enstitü, Tez Teslimi esnasında benzerlik (intihal) raporu alacak olup, tez intihal oranının %24’ün üzerinde çıkması halinde mezuniyet işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. İlgili Senato Kararı için TIKLAYINIZ
İlgili formları Enstirümüz Web Sayfası FORMLAR menüsünden temin edebilirsiniz.

Tez Teslimi Sırasında Öğrencilerimizin Hazırlaması Gereken Belgeler 

 • 1 Adet USB Bellek içinde Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) Tezi
 • Tez Onay Sayfası (Mavi kalem ile imzaları tamamlanmış olarak)
 • UNİKA-FRM-0094 Mezuniyet Sonrası İlişik Kesme Formu Tez Danışmanı, Anabilim Dalı Başkanı, Kütüphane ve Dökümantasyon D.B., Bilgi İşlem D.B., BAP Koordinatörlüğü ve Demir Çelik Enstitüsüne (Demir Çelik Enstitüsüne Sadece Fen ve Sağlık alanları öğrencileri imzalatacaktır) imzalattırılacaktır. 
 • ORCID Numarası Çıktısı 1 adet (Sayfa Linki https://orcid.org/register)
 • Tez Veri Giriş Formu (T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi (https://tez.yok.gov.tr) 1 Adet (Mavi kalem ile imzalanmış olarak) Tez Veri Giriş Formunda belirtilen referans numarası yazılacaktır.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi / Uluslararası Öğrenciler İçin  ayrıca Pasaport Fotokopisi
 • 2023/2024 Akademik yılı itibari ile kayıt olan öğrenciler için Lisansüsütü mezuniyet 'Yayın Şartlarını' sağladığını gösterir belge. 

USB Bellek Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Tezin tamamı PDF/WORD olarak (ıslak imzalı sayfalar “Onay ve Doğruluk Beyanı” imzasız olacaktır.)​​
 • Özet/Abstract/Arşiv Kayıt Bilgilerinin tamamı PDF/WORD olarak (Arşiv Kayıt Bilgileri sadece Sosyal Alanlar içindir.)
 • Tezden bağımsız ekler var ise RAR dosyası halinde sıkıştırılmış şekilde yüklenecektir.
 • USB bellek öğrenci numarasıyla isimlendirilmelidir.
 

Önemli Uyarılar :

 • Tez savunma sınavı veya yarı online olan sınavlarda tez onay sayfasında mutlaka danışman (başka üniversiteden olsa dahi) ve üniversite hocalarımızın ıslak imzalarının olması gerekmektedir. Diğer üniversitelerden üye hocaların online katılması durumdan imza kısmına ONLİNE yazılabilir.
 • Teslim edeceğiniz tezinizde, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı (telefon numarası, e-posta adresi, imza vb.) bilgileri mutlaka kaldırınız ve ya gizleyiniz!


Diploma İşlemleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • Mezun olduktan sonra teziniz YÖKTEZ ‘e enstitümüz tarafından yüklenecek olup YÖKTEZ de Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği kontrolden geçeceği için hemen onaylamayıp bir süreç gerekmektedir.
 • Diplomanızın gelip gelmediğini Diploması Hazır Olanlar sekmesinden takip edebilirsiniz
 • Diplomanızı kendiniz, noter ile vekalet verdiğiniz başka bir kişi alabilirsiniz. Vekalet ile diplomayı almak isteyen kişi gelirken noter onaylı vekaletle birlikte T.C. vatandaşı ise kimlik kartının fotokopisini yabancı uyruklu ise ikamet fotokopisini getirmesi gerekmektedir.

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü 
2023