Yeni Formlar
YÜKSEK LİSANS

UNİKA-FRM-0078 Yüksek Lisans Danışman Öneri Formu

UNİKA-FRM-0079 Tez Bildirim Formu 

UNİKA-FRM-0080 Tez Konusu Değişikliği Bildirim Formu 

UNİKA-FRM-0081 Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Öneri Formu 

UNİKA-FRM-0154 Yüksek Lisans Tez Sınavı Tutanak Formu (YENİ)


DOKTORA

UNİKA-FRM-0066 Doktora Danışman Öneri Formu 

UNİKA-FRM-0067 Tez Konusu Değişikliği Bildirim Formu 

UNİKA-FRM-0068 Doktora Yeterlik Başvuru Dilekçesi 

UNİKA-FRM-0069 Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Atama Formu 

UNİKA-FRM-0070 Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu 

UNİKA-FRM-0071 Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu 

UNİKA-FRM-0072 Tez Önerisi Savunma Sınav Tarihi Bildirim Formu 

UNİKA-FRM-0073 Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu (YENİ)

UNİKA-FRM-0074 Tez İzleme Komite Toplantısı Toplantı Tarihi Bildirim Formu 

UNİKA-FRM-0075 Tez İzleme Komitesi Tez İzleme Formu 

UNİKA-FRM-0076 Doktora Tez Sınavı Jüri Öneri Formu 

UNİKA-FRM-0077 Doktora Tez Sınavı Tutanak Formu 


TEZSİZ YL ve UZAKTAN EĞİTİM

UNİKA-FRM-0220 Tezsiz Yüksek LisansProje Raporu Değerlendirme Formu (YENİ)


DİĞER FORM ve DİLEKÇELER

UNİKA-FRM-0044 Öğrenci İlişik Kesme Formu (Kendi İsteği İle)

UNİKA-FRM-0045 Akademik Birim Kayıt Dondurma (2. Kez Kayıt Dondurma) Talep Formu 

UNİKA-FRM-0047 Mazeret (Telafi) Sınavı Talep Formu 

UNİKA-FRM-0048 Ders Muafiyet Talep Formu

UNİKA-FRM-0049 Sınav Sonucuna İtiraz Formu 

UNİKA-FRM-0052 Daha Önce Ek Madde 1 Kapsamında Merkezi Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge Talep Formu

UNİKA-FRM-0053 Öğrencinin Yatay Geçiş Yapmasına Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge Talep Formu 

UNİKA-FRM-0054 Disiplin Cezasına İtiraz Formu 

UNİKA-FRM-0056 Nüfus Bilgileri Değişiklik Formu 

UNİKA-FRM-0057 Mazeretli Ders Kaydı Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0058 Özel Öğrenci Statüsünde Gelen Öğrenci Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0059 Özel Öğrenci Statüsünde Giden Öğrenci Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0060 Yaz Okulu Başvuru Formu (KBÜ Öğrencisi)

UNİKA-FRM-0062 Sınav Kopya Tutanak Formu 

UNİKA-FRM-0064 Not Değişikliği Talep Formu 

UNİKA-FRM-0065 Ders Telafi Formu 

UNİKA-FRM-0082 Program Dışı Ders Almak İçin Başvuru Dilekçesi 

UNİKA-FRM-0083 Ortak Lisansüstü Programlardan Ders Alma İstem Dilekçesi 

UNİKA-FRM-0084 Diğer Enstitü Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma İstem Dilekçesi 

UNİKA-FRM-0085 Diğer Üniversitelerden Alınan Derslerin Krediye Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi 

UNİKA-FRM-0086 Özel Öğrenci- Diğer Üniversitelerden Alınan Derslerin Krediye Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi 

UNİKA-FRM-0087 Lisansüstü Seminer Dersi Uygulama Formu 

UNİKA-FRM-0088 İkinci Danışman Atanması Talep Formu 

UNİKA-FRM-0089 Ortak Program Danışman Atama Formu 

UNİKA-FRM-0090 Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formu 

UNİKA-FRM-0091 Tez Yazım Ön Kontrol Listesi (YENİ)

UNİKA-FRM-0092 Tez Teslim Formu 

UNİKA-FRM-0093 Tez Erişim Kısıtlama Talep Formu 

UNİKA-FRM-0094 Mezuniyet Sonrası İlişik Kesme Formu 

UNİKA-FRM-0095 Öğrenci Genel Dilekçe Formu 

UNİKA-FRM-0096 Lisansüstü Ders Önerisi Formu 

UNİKA-FRM-0145 Tez Talep Formu 

UNİKA-FRM-0219 Lisanüstü Ders Önerisi Formu (İngilizce)

UNİKA-FRM-0221 Danışman Değişikliği Öneri Formu

UNİKA- FRM-0277 Öğrenci ve Danışman Sorumluluk Beyanı