Lisansüstü Tezleri için Benzerlik Oranı Hakkında Senato Kararı!
Lisansüstü tezleri için benzerlik oranı en fazla %24 olarak belirlenmiştir. 

Üniversitemiz Senatosunun ilgili kararı için tıklayınız!