Lisansüstü Azami Süreler ve Kayıt Silme Hakkında Önemli Duyuru
TEZ AŞAMASINDA OLAN ÖĞRENCİLER (Yüksek Lisans);

Azami Sürelerini Tamamlayan (6 Yarıyıl)  Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Savunma Sınav Tarih  Başvuruları
*Savunma sınavına başvuracak öğrencilerin, başvurunun görüşüleceği Enstitü Yönetim Kurulu tarihi itibariyle  en az 7 ders, 21 Kredi, 120 AKTS'yi tamamlamış olmaları gerekmektedir.
*Tez Savunma Sınavı Tarihi almak için ilgili formların Enstitüye Anabilim Dalı Başkanlıklarınca gönderilmesinin son günü 31/12/2020 dir.
(Danışman ve öğrencilerimiz https://lisansustu.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=S&id=16&BA=index.aspx  adresimizde bulunan (YL-04) Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Öneri Formu ile başvurularını 1 ay öncesinden yapacaklardır. Güncel formlar eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Savunma sınavından önce tezler mutlaka Enstitümüz mail adresine gönderilecektir. (lisansustu@karabuk.edu.tr)
*Tez Savunma Sınav Tarihi olarak en geç 29.01.2021 tarihi belirlenecektir.(Azami süresini tamamlayan öğrencilerimiz bu tarihten sonra sınav tarihi alamayacaklardır ve ilgili yönetmelik gereğince kayıt silme işlemleri yapılacaktır.)
 
DERS AŞAMASINDA OLAN ÖĞRENCİLER (Yüksek Lisans ve Doktora);
Aktif kayıtlı olarak yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredi derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan öğrencilerimizin bütünleme sınavlarından sonra ilgili yönetmelik gereğince kayıt silme işlemleri yapılacaktır.
 
BİLİMSEL HAZIRLIK  AŞAMASINDA OLAN ÖĞRENCİLER (Yüksek Lisans ve Doktora);
Aktif kayıtlı olarak 2 yarıyıl sonunda bilimsel hazırlık derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencilerimizin bütünleme sınavlarından sonra ilgili yönetmelik gereğince kayıt silme işlemleri yapılacaktır.