İdari Personel
Enstitü Sekreteri
Enstitü Sekreteri
3704189397 / 9390
Öğrenci İşleri
Memur
3704189397 / 9396
Yazı İşleri
Memur
3704189397 / 9387
Memur
3704189397 / 9385
Memur
3704189397 / 6796
Mali İşler - Personel İşleri
Sekreter
Sekreter
3704189397 / 9397