Tez ve Mezuniyet İşlemleri
Mezuniyet tezleri için benzerlik oranı en fazla %24 olarak belirlenmiştir. Üniversitemiz Senatosunun ilgili kararı için tıklayınız!


TEZ SAVUNMA SINAVI VE MEZUNİYET YOL HARİTASI

TEZ HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TEZ YAZIM KILAVUZLARI (FEN BİLİMLERİ, SOSYAL BİLİMLER, SAĞLIK BİLİMLERİ)

BİLİM KODLARI