Lisansüstü Eğitim Akış Şemaları

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI AKIŞ ŞEMALARI

 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin dönemlerine ve durumlarına göre iş akış şemaları aşağıda verilmiştir.